Cấu hình H81 Xeon 1220v3 Ram 8gb SSD 120gb VGA 750ti

8,390,000 7,450,000

7450000

Cấu hình H81 Xeon 1220v3 Ram 8gb SSD 120gb VGA 750ti

Cấu hình H81 Xeon 1220v3 Ram 8gb SSD 120gb VGA 750ti

Trong kho