Cấu hình H81 Xeon 1220v3 Ram 8gb SSD 120gb VGA 1060 3Gb Case ES 1

Giá: Call

Cấu hình H81 Xeon 1220v3 Ram 8gb SSD 120gb VGA 1060 3Gb Case ES 1

Cấu hình H81 Xeon 1220v3 Ram 8gb SSD 120gb VGA 1060 3Gb Case ES 1

Trong kho