Bộ Máy Dual Xeon 2680V4 /64Gb/VGA 1080 8GB

12,590,000

12590000

Bộ Máy Dual Xeon 2680V4 /64Gb/VGA 1080 8GB

Trong kho